|

|

|

Naše ciele a vízie

Projekt “Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education” sa zaviazal prispieť k poznaniu a profesionalizácii inkluzívneho vzdelávania v Česku, na Slovensku a v Holandsku. Prostredníctvom aktivít prispôsobených potrebám projektu a prakticky orientovaného prístupu sa chceme zamerať na výzvy a príležitosti, ktorým čelíme v našich inštitúciách a krajinách, prinášať riešenia a inovatívne výsledky v odbore a súčasne zohľadňovať miestne i kultúrne súvislosti.

Projekt má následujúce ciele:

  • Podpora hodnôt a prínosu inkluzívneho vzdelávania
  • Profesionalizácia univerzitných pracovníkov
  • Vývoj školiacich a informačných systémov
  • Získavanie schopností vo využívaní konceptu príbehu ako analytického prístupu a nástroja, ktorý zohľadňuje lokálny a národný kontext
  • Zapojenie študentov stredných a vysokých škôl a ich príslušných komunít ako významných partnerov a zdrojov

Pre koho projekt realizujeme?

  • Univerzity: poradenskí a akademickí pracovníci, študenti
  • Stredné školy/MBA (Holandsko): pedagogickí i nepedagogickí pracovníci, študenti
  • Širšie komunity (nevládne organizácie, partneri atď.)
  • V podstate pre každého, kto sa chce o inkluzívnom vzdelávaní dozvedieť viac! Pre vás?
Pracujeme na vytvorení 3 hmatateľných výstupov projektu: