|

|

|

Inklúzia nie je ilúzia

Každá z našich štyroch inštitúcií sa stretáva s tým, aby sa princípy inkluzívneho vzdelávacieho prostredia úspešne stali realitou. Uvedomujeme si základné nerovnosti v systéme, ktoré majú negatívny dopad na výsledky úspešnosti študentov. Od Holandska cez Česko a Slovensko až po Ghanu – všetci vnímame existenciu nerovných príležitostí a skúseností s učením. Či už ide o postihnutie, imigrantský pôvod, nižší príjem či iné znevýhodnenie, a sme odhodlaní hľadať riešenia.

Partnerské inštitúcie majú za cieľ svojím spoločným úsilím pomôcť prepísať príbeh inkluzívneho vzdelávania v strednej Európe i mimo nej. Projekt “Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education“ sa snaží odstrániť ilúzie o tom, čo je potrebné k vybudovaniu inkluzívnych princípov v triedach, a kladie dôraz na zapojenie študentov, zamestnancov a učiteľov v rámci vysokoškolského sektora.

Zistite viac o cieľoch projektu a zoznámte sa s naším tímom.