|

|

|

Cesta spoločného učenia

Jedným z výstupov projektu je 45 minútový dokument zobrazujúci spoločnú cestu účastníkov. Tímy pracovníkov zo ZČU, UKF, THUAS a ISS, ktorí sú do projektu zapojení, budú dokumentovať priebeh svojho učenia a skúseností v rámci projektu.

Prvé ukážky dokumentu budú predstavené v júni 2023 v Haagu. Tento film ponúka príležitosť k podeleniu sa s projektovými výzvami so širším publikom.

Štandardné prístupy obyčajne ukazujú len úspešné výsledky; krásne produkty, ktoré boli rôzne upravené. Dokumentárny film, o ktorý sa usilujeme, ukáže príbeh o ceste spoločného učenia a skutočnom priebehu projektu, vrátane všetkých jeho triumfov a úskalí.

Jednou z najväčších prekážok pri dosahovaní inkluzívneho vzdelávacieho prostredia je to, že sa zameriavame skôr na to, „čo“ je treba urobiť, než na to „ako“. V dôsledku toho majú ľudia tendenciu podceňovať prácu, ktorá s touto témou súvisí, rovnako ako jej intenzitu a zložitosť. Práve to sa ukazuje ako trvalý problém pri vytváraní udržateľných výsledkov. Dokumentárny film teda poskytne náhľad do reálneho priebehu projektu a tvrdej práce spojenej s tým, ako sa stať efektívnymi facilitátormi inkluzívneho vzdelávacieho prostredia.

Pre ďalšie informácie sa neváhajte obrátiť na manažérku projektu dokumentárneho filmu Sreerekhu Sathi z ISS EUR.