|

|

|

Naše inštitúcie

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou verejnou vysokou školou so sídlom v Plzenskom kraji. Bola založená v roku 1991 a čerpá zo svojej tradície technických špecializácií, ktoré sú obohatené o odbory humanitného, ekonomického, umeleckého a zdravotného zamerania. Súčasťou univerzity je deväť fakúlt a v rámci 130 študijných programov na nich študuje 11 000 študentov. Informačné a poradenské centrum poskytuje tisícom študentov kompletnú ponuku služieb v študijnej, sociálnej, psychologickej a právnej oblasti už od novembra 2006.

 www.zcu.cz/

THUAS má 26 000 študentov hlásiacich sa až k 150 rôznym národnostiam. Každému študentovi sú ponúkané rovnaké príležitosti a sú na neho kladené rovnaké požiadavky. Študenti sú školení pre konkrétny profesijný profil a univerzita im poskytuje nástroje pre ich osobný a sociálny rozvoj. Sú pripravení na budúcnosť, v ktorej získavajú a uplatňujú nové poznatky. Naše školstvo sa vyznačuje inklúziou. Naše vzdelávanie je motivačné, náročné a praktické.

www.thehagueuniversity.com

Erasmus University Rotterdam (EUR) je priaznivo hodnotená medzinárodná univerzita, ktorá sa orientuje na výskum a sídli v dynamickom a rozmanitom meste Rotterdam. Bola založená v roku 1913 a v súčasnej dobe je jednou z najväčších univerzít v Holandsku s 29 000 študentmi a výskumnou komunitou, ktorú tvorí približne 1 400 osôb. Vedci a študenti v rámci siedmich fakúlt a dvoch inštitúcií pracujú na globálnych a sociálnych výzvach v oblastiach zdravia, financií, správy verejných vecí a kultúry. Kvalita výskumu na Erasmus Universiteit Rotterdam, pomenovanej po humanistovi a teológovi Erasmovi Rotterdamskom, sa odráža tiež v jej stálom umiestnení v prvej stovke väčšiny univerzitných rebríčkov.

www.iss.nl/en

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je verejná, moderná vzdelávacia, vedecká a umelecká inštitúcia na západnom Slovensku. Jej hlavným cieľom je poskytovanie vysokoškolského vzdelania a podpora tvorivého vedeckého bádania a umeleckej činnosti. UKF má päť fakúlt a 6921 študentov, z toho 5451 absolvuje prezenčnú formu štúdia. S viac než šesťdesiatročnou pedagogickou tradíciou je Pedagogická fakulta jedným z najstarších pracovísk dnešnej UKF.

www.ukf.sk/

Asociovaní partneri:

Ďalší partneri: