|

|

|

Skúsme to spoločne

Zapojenie študentov považujeme za kľúčové pre podporu inkluzívneho prostredia na našich inštitúciách a študentskú a zamestnaneckú sekciu vnímame ako jednotnú a spolupracujúcu organizáciu. Musíme zaistiť, aby potreby študentov boli vypočuté a riešené účinným spôsobom. Z týchto dôvodov vyzývame študentov, aby sa zapojili do nášho projektu a vytvárali ho spolu s nami.

Chystaná výstava bude výsledkom študentských stretnutí a letných škôl. Jej obsah bude odrážať ideálnu predstavu študentov o inkluzívnom vzdelávacom prostredí. Študenti budú využívať metódy rozprávania, podelenia sa a tvorivý proces bude zahŕňať spoluprácu a výmenu nápadov medzi študentmi zo všetkých zúčastnených inštitúcií. Budú mať tiež príležitosť pozvať študentov stredných škôl alebo širšie komunity, aby sa zapojili a prispeli k projektu.

Presný formát expozície sa bude utvárať v priebehu projektu, koordinátori projektového tímu budú mať v procese príprav supervíznu rolu.

Výstavu plánujeme spustiť ako digitálnu výstavu na webe projektu a ako putovnú (fyzickú) výstavu v marci 2024 v Plzni. V nasledujúcich mesiacoch bude výstava inštalovaná na Slovensku a v Holandsku.

Pokiaľ máte záujem o viac informácií, neváhajte kontaktovať manažérku výstavy Dr. Naomi van Stapele z THUAS.