|

|

|

Letné školy
Priprav sa na inkluzívne leto

Pripravujeme tri letné školy, ktoré sa budú konať v priebehu rokov 2022 a 2023. Ich základom bude zážitkové učenie – proces, počas ktorého sa poznatky získavajú prostredníctvom transformácie zážitkov. Pôjde o kombináciu prednášok v triede, ktoré študentom poskytnú kontext a vymedzia danú tému, a návštev špecificky vytipovaných miest.

25.–29. 7. 2022: Letná škola v Haagu, NL

Výstupom tejto letnej školy je online magazín, ktorý si môžete pozrieť tu. 

máj 2023: Letná škola v Plzni, CZ

Výstupom tejto letnej školy je online magazín, ktorý si môžete pozrieť tu. 

október 2023: Letná škola v Nitre, SK

Výstupom tejto letnej školy je online magazín, ktorý si môžete pozrieť tu. 

V priebehu programu dostanú účastníci zadanie úlohy, ktorú by mali dokončiť do konca týždňa. Potrebné dáta k spracovaniu tohto zadania by mal účastníkom poskytnúť samotný priebeh letnej školy a výsledná podoba výstupu môže mať podobu konkrétneho produktu ako je článok, informatívna kampaň, video apod.