|

|

|

Letné školy
Priprav sa na inkluzívne leto

Pripravujeme tri letné školy, ktoré sa budú konať v priebehu rokov 2022 a 2023. Ich základom bude zážitkové učenie – proces, počas ktorého sa poznatky získavajú prostredníctvom transformácie zážitkov. Pôjde o kombináciu prednášok v triede, ktoré študentom poskytnú kontext a vymedzia danú tému, a návštev špecificky vytipovaných miest.

25.–29. 7. 2022: Letná škola v Haagu, NL

Výstupom tejto letnej školy je online magazín, ktorý si môžete pozrieť tu. 

máj 2023: Letná škola v Plzni, CZ

október 2023: Letná škola v Nitre, SK

=> 5 dní plných aktivít, 2 dni na cestovanie (Áno, budeme cestovať ekologicky, takže autobusom, vlakom alebo v dodávke).

=>  22 účastníkov: 15 študentov, 7 sprevádzajúcich osôb a koordinátorov

V priebehu programu dostanú účastníci zadanie úlohy, ktorú by mali dokončiť do konca týždňa. Potrebné dáta k spracovaniu tohto zadania by mal účastníkom poskytnúť samotný priebeh letnej školy a výsledná podoba výstupu môže mať podobu konkrétneho produktu ako je článok, informatívna kampaň, video apod.

Mentorom tejto aktivity je antropológ Ruben Boers z THUAS. Neváhajte ho kontaktovať na tejto adrese: info@edutravel.nl.