|

|

|

Zkusme to společně

Zapojení studentů považujeme za klíčové pro podporu inkluzivního prostředí na našich institucích a studentskou a zaměstnaneckou sekci vnímáme jako jednotnou a spolupracující organizaci. Musíme zajistit, aby potřeby studentů byly vyslyšeny a řešeny účinným způsobem. Z těchto důvodů vyzýváme studenty, aby se zapojili do našeho projektu a spolu s námi ho vytvářeli.

Chystaná výstava bude výsledkem studentských setkání a letních škol. Její obsah bude odrážet ideální představu studentů o inkluzivním vzdělávacím prostředí. Studenti budou využívat metody vyprávění a sdílení a tvůrčí proces bude zahrnovat spolupráci a výměnu nápadů mezi studenty ze všech zúčastněných institucí. Budou mít také příležitost pozvat studenty středních škol nebo širší komunity, aby se zapojili a přispěli k projektu.

Přesný formát expozice se bude utvářet v průběhu projektu, koordinátoři projektového týmu budou mít v procesu příprav supervizní roli.

Výstavu plánujeme spustit jako digitální výstavu na webu projektu a jako putovní (fyzickou) výstavu v březnu 2024 v Plzni. V následujících měsících bude výstava instalována na Slovensku a v Nizozemsku.

První z výstav proběhne v Plzni ve dnech 27.3. - 8.4. 2024. Další informace naleznete zde.

Pokud máte zájem o více informací, neváhejte kontaktovat manažerku výstavy Dr. Naomi van Stapele z THUAS.