|

|

|

Inkluze není iluze

Každá z našich čtyř institucí se potýká s tím, aby principy inkluzivního vzdělávacího prostředí úspěšně převedly v realitu. Uvědomujeme si základní nerovnosti v systému, které mají negativní dopad na výsledky úspěšnosti studentů. Od Nizozemska přes Česko a Slovensko až po Ghanu všichni uznáváme existenci nerovných příležitostí a zkušeností s učením. Ať už jde o postižení, migrantský původ, nižší příjem či jiné znevýhodnění, a jsme odhodláni hledat řešení.

Partnerské instituce mají za cíl svým společným úsilím pomoci přepsat příběh inkluzivního vzdělávání ve střední Evropě i mimo ni. Projekt “Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education“ se snaží odstranit iluze o tom, co je zapotřebí k vybudování inkluzivních principů ve třídách, a klade důraz na zapojení studentů, zaměstnanců a učitelů v rámci vysokoškolského sektoru.

Zjistěte více o cílech projektu a seznamte se s naším týmem.