|

|

|

Naše instituce

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Plzeňském kraji. Byla založena v roce 1991 a čerpá ze své tradice technických specializací, které jsou obohaceny o obory humanitního, ekonomického, uměleckého a zdravotního zaměření. Součástí univerzity je devět fakult a v rámci 130 studijních programů na nich studuje 11 000 studentů. Informační a poradenské centrum poskytuje tisícům studentů kompletní nabídku služeb v oblasti studijní, sociální, psychologické a právní již od listopadu 2006.

 www.zcu.cz/

THUAS má 26 000 studentů hlásících se až ke 150 různým národnostem. Každému studentovi jsou nabízeny stejné příležitosti a jsou na něj kladeny stejné požadavky. Studenti jsou školeni pro konkrétní profesní profil a univerzita jim poskytuje nástroje pro jejich osobní a sociální rozvoj. Jsou připraveni na budoucnost, ve které získávají a uplatňují nové znalosti. Naše školství se vyznačuje inkluzivitou. Naše vzdělávání je motivační, náročné a praktické.

www.thehagueuniversity.com

Erasmus University Rotterdam (EUR) je příznivě hodnocená mezinárodní univerzita, která se orientuje na výzkum a sídlí v dynamickém a rozmanitém městě Rotterdam. Byla založena v roce 1913 a v současné době je jednou z největších univerzit v Nizozemsku s 29 000 studenty a výzkumnou komunitou čítající přibližně 1 400 osob. Vědci a studenti v rámci sedmi fakult a dvou institucí pracují na globálních sociálních výzvách v oblastech zdraví, financí, správy věcí veřejných a kultury. Kvalita výzkumu na Erasmus Universiteit Rotterdam, pojmenované po humanistovi a teologovi Erasmovi Rotterdamském, se odráží také v jejím stálém umístění v první stovce většiny univerzitních žebříčků.

www.iss.nl/en

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře (UKF) je veřejná, moderní vzdělávací, vědecká a umělecká instituce na západním Slovensku. Jejím hlavním cílem je poskytování vysokoškolského vzdělání a podpora tvůrčího vědeckého bádání a umělecké činnosti. UKF má pět fakult a 6921 studentů, z toho 5451 absolvuje prezenční formu studia. S více než šedesátiletou pedagogickou tradicí je Pedagogická fakulta jedním z nejstarších pracovišť dnešní UKF.

www.ukf.sk/

Asociovaní partneři

Další partneři