|

|

|

Cesta společným učením

Jedním z výstupů projektu je 45 minutový dokument zobrazující společnou cestu účastníků. Týmy pracovníků ze ZČU, UKF, THUAS a ISS, kteří jsou do projektu zapojeni, budou dokumentovat průběh svého učení a zkušeností v rámci projektu.

První ukázky dokumentu budou představeny v červnu 2023 v Haagu. Tento film nabízí příležitost k tomu podělit se o projektové výzvy s širším publikem.

Standardní přístupy obecně ukazují jen úspěšné výsledky; krásné produkty, které byly různě upraveny. Dokumentární film, o který usilujeme my, ukáže příběh o cestě společného učení a skutečném průběhu projektu, včetně všech jeho triumfů a úskalí.

Jednou z největších překážek při dosahování inkluzivního vzdělávacího prostředí je to, že se zaměřujeme spíše na to, „co“ je třeba udělat, než na to „jak“. V důsledku toho mají lidé tendenci podceňovat práci, která s tímto tématem souvisí, stejně jako její intenzitu a složitost. Právě to se ukazuje jako trvalý problém při vytváření udržitelných výsledků. Dokumentární film tedy poskytne vhled do reálného průběhu projektu a tvrdé práce spojené s tím, jak se stát efektivními facilitátory inkluzivního vzdělávacího prostředí.

Pro další informace se neváhejte obrátit na manažerku projektu dokumentárního filmu Sreerekhu Sathi z ISS EUR.