|

|

|

Naše cíle a vize

Projekt “Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education” se zavázal přispět k poznání a profesionalizaci inkluzivního vzdělávání v Česku, na Slovensku, v Nizozemsku a Ghaně. Prostřednictvím aktivit přizpůsobených potřebám projektu a prakticky orientovaného přístupu se chceme zaměřit na výzvy a příležitosti, kterým čelíme v našich institucích a zemích, přinášet řešení a inovativní výsledky v oboru a současně zohledňovat místní i kulturní souvislosti.

Projekt má následující cíle:

  • Podpora hodnot a přínosu inkluzivního vzdělávání
  • Profesionalizace univerzitních pracovníků
  • Vývoj školících a informačních systémů
  • Získávání dovedností ve využívání konceptu příběhu jako analytického přístupu a nástroje, který zohledňuje lokální a národní kontext
  • Zapojení studentů středních a vysokých škol a jejich příslušných komunit jakožto významných partnerů a zdrojů

Pro koho projekt děláme?

  • Univerzity: poradenští a akademičtí pracovníci, studenti
  • Střední školy/MBA (Nizozemsko): pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, studenti
  • Širší komunity (nevládní organizace, partnery atd.)
  • V podstatě pro každého, kdo se chce o inkluzivním vzdělávání dozvědět víc! Pro vás?
Pracujeme na vytvoření 3 hmatatelných výstupů projektu: