|

|

|

Čo máme v pláne

Náš kurz o inklúzii je primárne určený pre vysokoškolských poradenských a pedagogických pracovníkov, ale je otvorený i ďalším odborníkom, ktorí majú záujem o profesijný rozvoj. K účasti sú tiež pozývaní študenti (predovšetkým študenti pedagogických odborov).

Obsah kurzu budú spoluvytvárať študenti a širšia univerzitná komunita. Využívame metódu rozprávania k budovaniu vzťahov a vytváraniu nových príbehov. Skúmame efekt a fungovanie skutočne inkluzívnych prostredí a všetkého, čo so sebou prinášajú.

Od účastníkov kurzu sa očakáva, že sa stanú koordinátormi inklúzie. Budú schopní riešiť problémy inklúzie a implementovať naučené techniky a stratégie, aby účinne prispievali k inkluzívnemu vzdelávaciemu prostrediu.

Do júna 2023 plánujeme spustiť pilotný online kurz.

Obsah kurzu a odborná garancia: Dr. Aminata Cairo.

Pre ďalšie informácie sa neváhajte obrátiť priamo na Aminatu Cairo alebo našu koordinátorku Jana Krunclová.