|

|

|

Čo sa deje

Pripravované akcie

Informácie postupne doplníme

Pripravované akcie

Informácie postupne doplníme

Konferencia I ‘What is Our Story of Inclusive Education?’ (Aký je náš príbeh inkluzívneho vzdelávania?)

Na úvod projektu “Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education” sme pripravili medzinárodnú online konferenciu na tému inklúzia, kde sme okrem iného predstavili špecifiká tohto projektu, a takisto aj naše plány do budúcna. 24. februára, 13:00-17:30 SEČ, prostredníctvom Zoom konferencie 

Konferencia I ‘What is Our Story of Inclusive Education?’ (Aký je náš príbeh inkluzívneho vzdelávania?)

Na úvod projektu “Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education” sme pripravili medzinárodnú online konferenciu na tému inklúzia, kde sme okrem iného predstavili špecifiká tohto projektu, a takisto aj naše plány do budúcna. 24. februára, 13:00-17:30 SEČ, prostredníctvom Zoom konferencie

Konferencia II ‘How to Do the Story of Inclusive Education?’ (Ako vytvoriť príbeh inkluzívneho vzdelávania?)

Hlavným cieľom tejto online udalosti je podeliť sa s výsledkami projektu a jeho priebehu so širšou verejnosťou.

7. marca 2024

Konferencia II ‘How to Do the Story of Inclusive Education?’ (Ako vytvoriť príbeh inkluzívneho vzdelávania?)

Hlavným cieľom tejto online udalosti je podeliť sa s výsledkami projektu a jeho priebehu so širšou verejnosťou.

7. marca 2024