|

|

|

FUNGUJÍCÍ KOMUNIKACE VE TŘÍDĚ V DOBĚ KRIZE

12. května 2022 (14:30-17:00 CET) prostřednictvím platformy ZOOM

Jazyk: čeština, slovenština (k dispozici tlumočení do angličtiny)

Registrace na seminář je zdarma.

Pro účast je nutná registrace prostřednictvím online formuláře.

Zajímá vás, co je důležité pro to, aby studenti za současné situace válečného konfliktu na Ukrajině, cítili podporu a zájem ze strany pedagogů a školy? Co by chtěli od pedagogů slyšet stávající i nově příchozí studenti a čemu je lépe se vyhnout?

Seminář vám nabídne rady odborníků z oblasti podpory duševního zdraví i zkušenosti zahraničních studentů a pomůže vám najít cestu k tomu, aby ve třídě panovalo respektující a pozitivní klima.

Informace a postřehy z této akce budou také součástí připravovaného online kurzu na téma inkluze ve vzdělávání, který vznikne v rámci projektu Changing Our Story.

Přednášející:

Mgr. Jana Eismanová

Vystudovala UK v Praze v oboru Psychosociální studia a později absolvovala psychoterapeutický výcvik v PCA a v Gestalt terapii. V současnosti pracuje jako psychiatrická sestra v Centru duševního zdraví Ledovec a ve své praxi se věnuje individuálnímu poradenství a skupinové práci s lidmi s duševním onemocněním a jejich rodinami.

Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

Absolvoval 1. LF UK v Praze a jako postdoktorand pracoval na University of California v Berkeley v USA. Během studia získal dobrovolnické zkušenosti v Nemocnici Matky Terezy v Kalkatě a v r. 2000 byl koordinátorem zdravotní péče organizace Člověk v tísni v Kosovu. Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN kde kromě psychiatrie vyučuje také lékařskou etiku. Od r. 2006 pracuje také jako vedoucí psychiatr Polní nemocnice Armády ČR a rok působil jako vojenský lékař v Afganistánu. Ve své vědecké práci se věnuje biologickým a environmentálním faktorům impulzivity, násilí, viktimizace a stresu.

Mgr. Vladimíra Bezpalcová
Výchovná poradkyně působící na SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara v Plzni.