|

|

|

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Články

Jak efektivně pracovat s dětmi a mladistvými v oblasti duševního zdraví aneb Když duše není stigma

V rámci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci, financovaného prostřednictvím fondů EHP a Norska se zaměřujeme na ucelený koncept podpory mladých lidí v oblasti duševního zdraví. Věnujeme se oblasti destigmatizace, školních preventivních aktivit, sekundárnímu odbornému poradenství a vzděláváním pedagogických pracovníků a pomáhajících profesí. V rámci realizace aktivit využíváme odborných pracovníků a osob se zkušeností, tzv. peer asistentů, jejichž přenos …